Kynologie Bašť

Informace DEN PSA

Několik informací pro přihlášené psovody a jejich psy.

Přihlašování na místě tzn. 3.9. NENÍ MOŽNÉ.

Od 12:30 do 13:30 hodin bude probíhat REGISTRACE PŘEDEM PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ. PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ POSLAT DO 1.9.2022 VČETNĚ.

Psovod dostane pořadové startovní číslo, to obdržíte v sobotu 3.9. hned u vstupu. Tam proběhne také kontrola očkovacího průkazu.

Parkování je možné hned vedle cvičáku na tzv. psí louce.

Moderátor na základě seznamů bude vždy jmenovat psovoda a jeho psa, aby předstoupil před porotu do prostoru, který bude l tomu účelu určen. Psovod se se psem pouze projde v kruhu a krátce se zastaví před porotou. Jakmile si porota všechny psy prohlédne, odchází celá skupina zpátky do zázemí cvičáku.

Vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen proběhne až po proběhnutí všech soutěží.

Poté se vyhlašuje nejkrásnější pes dne, kterého volí všichni platící diváci a majitelé psů. Ten, kdo zaplatí 50 Kč, dostane lístek na hlasování, který je zároveň i lístkem, který může být na závěr vylosován a majitel lístků může získat některý z hodnotných darů.

Během akce bude otevřené občerstvení, všechny prodejní stánky a stánky spolků.

Na úplný závěr bude hrát kapela.

Během dne je k dispozici voda pro psy, mobilní toalety.

back to top button